BA18

Aangemaakt met JMix

Maak een correcte zin door op de onderdelen te klikken. Als je klaar bent, kan je je antwoord laten nakijken. Als je hulp nodig hebt, kan je die vragen.