Goede zinnen maken

 

A: 1 werkwoord, niveau 1

       AA     - Onderwerp + persoonsvorm

AB     - Inversie

AH1   - Herhaling – deel1

AH2   - Herhaling – deel2

B: 1 werkwoord, vragen

       BA     - Ja/Neen vragen

BB1   - Vraagwoorden – deel1

BB2   - Vraagwoorden – deel2

BH1   - Herhaling – deel1

BH2   - Herhaling – deel2

C: 1 werkwoord, extra typen

               CA     - Er-zinnen

       CB     - Scheidbare werkwoorden

CC     - Zich-zinnen

CH1   - Herhaling – deel1

CH2   - Herhaling – deel2

D: 1 werkwoord, hoger niveau

DA     - Extra “gewone” zin

DB     - Extra inversie

DC     - Extra vragen

DH1   - Herhaling – deel1

DH2   - Herhaling – deel2

E: herhaling A/D

EH1   - Herhaling – deel1

EH2   - Herhaling – deel2

EH3   - Herhaling – deel3

EH4   - Herhaling – deel4

EH5   - Herhaling – deel5

EH6   - Herhaling – deel6

F: 2 werkwoorden, niveau 1

       FA     - Hulpwerkwoord + infinitief

FB     - Werkwoord + infinitief

FC     - Voltooid tegenwoordige tijd 

FH1   - Herhaling – deel1

FH2   - Herhaling – deel2

G: 2 werkwoorden, niveau 2

GA     - Te + werkwoord

GB     - Is .. aan het

GH1   - Herhaling – deel1

GH2   - Herhaling – deel2

H: 2 werkwoorden, niveau 3

       HA     - Infinitief + te

HB     - Om te

HH1   - Herhaling – deel1

HH2   - Herhaling – deel2

I: herhaling F/H

IH1    - Herhaling – deel1

IH2    - Herhaling – deel2

IH3    - Herhaling – deel3

IH4    - Herhaling – deel4

J: samengestelde zinnen,eerste groep

       JA      - Negatie

       JB      - Voorwaardelijke zin

JH1    - Herhaling – deel1

JH2    - Herhaling – deel2

K: samengestelde zinnen, indirecte rede

       KA     - Dat

KB     - of

KC     - Wat, welke, wie

JK1    - Herhaling – deel1

JH2    - Herhaling – deel2

L: samengestelde zinnen, vervolg

       LA     - Ondergeschikte zinnen (tijd)

LB     - Ondergeschikte zinnen (gevolg)

LH1   - Herhaling – deel1

LH2   - Herhaling – deel2

 M: betrekkelijke bijzinnen

       MA    - Onderwerp + die

MB    - Onderwerp + waar, waarin, waarmee….

MH1 - Herhaling – deel1

MH1   - Herhaling – deel2

N: herhaling J/M

NH1   - Herhaling – deel1

NH2   - Herhaling – deel2

NH3   - Herhaling – deel3

NH4   - Herhaling – deel4

O: extra

       OA     - Passieve zinnen

OB     - Zinnen met 3 werkwoorden